NUORET

Lapsille ja nuorille tarjoamme tiivistä tukea arkeen. Palveluitamme on ammatillinen tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen valmennus, jälkihuollon ohjaus sekä psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Ohjaaja toimii lapselle ja nuorelle turvallisena aikuisena, tavoitteena onnistumisen kokemusten lisääminen nuoren elämässä sekä oman itsenäisen elämän aloittaminen turvatusti omassa kodissa. Onnistumiset tuodaan näkyväksi sekä nuorelle itselleen, että lähiverkostolle.

Toiminnallisten tapaamisten kautta etsimme uutta, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Menemme sinne missä nuori on. Tuen tavoitteena voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukeminen, arjen askareet tai yhdessä harrastaminen. Voimme tavata nuorta useita kertoja viikossa, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tuki vaihtelee nuoren tarpeiden mukaan aina erikoistason työskentelyyn, jolloin mukaan voidaan integroida psykiatrisen sairaanhoitajan, neuropsykiatrisen valmentajan ja päihdetyöntekijän käynnit ja kuntoutus. Työskentelemme tiiviisti koko nuoren verkoston kanssa.

Nuoret tulevat meille asiakkaaksi kuntien sosiaalitoimen kautta. Perhetyön tavoitteet suunnitellaan aina yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa.

PERHEET

Työskentelymme perustana ovat vanhemmuuden kunnioitus, lapsen hyvinvointi ja perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja havainnointi. Perhetyömme avopalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, joissa perheen tilanne on kriisissä, lapsen käytös ja arjen vaatimukset ovat vanhemmuudelle haastavia. Myös vanhemman jaksamisessa voi olla muutoksia – esimerkiksi sairaus on muuttanut vanhemmuutta.

Työskentelemme intensiivisesti useita kertoja viikossa koko perheen toimintaympäristössä, perheen omassa kodissa tai Sostuen toimipisteessä. Toiminta sisältää aina yksilötyöskentelyä sekä vanhemman että lapsen kanssa. Tuki vaihtelee perheen tarpeiden mukaan aina perheen sisäistä vuorovaikutusta tukevaan erikoistason työskentelyyn, jolloin mukaan voidaan integroida psykiatrisen sairaanhoitajan, neuropsykiatrisen valmentajan ja päihdetyöntekijän käynnit ja kuntoutus.

Perheille kohdennettuja avopalveluita ovat kotiin tehtävät perhetilanteen ja vanhemmuuden arviointi, perhekuntoutus ja perheohjaus, neuropsykiatrinen valmennus, päihdetyöntekijän avopalvelut sekä psykiatrisen sairaanhoitajan avokäynnit.

Asiakasperheet tulevat meille asiakkaaksi kuntien sosiaalitoimen kautta. Perhetyön tavoitteet suunnitellaan aina yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa.

Tarvitsetko apua?

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, olemme täällä auttaaksemme!

asiakaspalvelu(at)sostuki.fi