Avohoidon palvelut
Avohoidon palvelut

Avopalveluina tuotamme tukihenkilö toimintaa, neuropsykiatrista valmennusta, perhe- ja päihdetyötä, jälkihuoltoa sekä psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita tuotuna nuoren ja perheen toimintaympäristöön.

Toiminta-alueenamme on Pirkanmaa ja Satakunta. Avopalveluyksikkömme on moniammatillinen työyhteisö, jossa on laaja osaaminen ja pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Toimintamme on avointa, läpinäkyvää, asiakasta arvostavaa ja perustuu yksilöllisiin tavoitteisiin, joita arvioidaan yhdessä säännöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

Lue lisää

Laitoshoidon palvelut
Laitoshoidon palvelut

Erityishoidon lastensuojelunlaitos Hoppiskodissa on kaksi 6 asiakaspaikkaista yksikköä lapsille ja nuorille sekä yksi 4 asiakaspaikkainen yksikkö perheelle. Toiminnan tarkoituksena on turvata kodin ulkopuolella asuvien lasten ja nuorten turvallinen kasvu sekä kehitys.

Toiminnassamme huomioidaan lasten ja nuorten sekä perheen erikoistarpeet ja olemme keskittyneet neuropsykiatristen , mielenterveyden sekä käytöshäiriöiden  hoitoon.

  • Kuntoutuksen/valmennuksen pohjana on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen nuoren myönteistä kehitystä tukeva lähestymistapa sekä dialoginen keskusteleva vuorovaikutus.
  • Toiminta perustuu nuoren arjen- ja elämänhallinnan, ihmissuhdetaitojen sekä itsetuntoa kehittäviin kuntoutusmenetelmiin
  • Kuntoutuksessa/valmennuksessa tarvittavat keinot luodaan tapauskohtaisesti.
  • Tavoitteena on opastaa ja tukea nuorta siten, että nuorella on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja –tapoja arjenhallinnan parantamiseksi.
  • Toiminta on suunnattu avun tarpeessa oleville 10-17v. lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen.

Lue lisää

Tarvitsetko apua?

Ota rohkeasti yhteyttä meihin, olemme täällä auttaaksemme!

asiakaspalvelu(at)sostuki.fi