Hoito- ja kasvatustyössä työotteenamme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen toimintatapa sekä dialoginen vuorovaikutteisuus

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeisyys on käytännön lähestymistapa, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä. Kyse ei ole omien ratkaisujen tarjoamisesta, vaan nuoren tai perheen omien tavoitteiden ja näkökulmien hakemisesta.

Kaikki asiat eivät aina ole ratkaistavissa, aina on kuitenkin löydettävissä tavoitteita, päämääriä sekä voimavaroja, joilla voi päästä hankaluuksista eteenpäin tai kestää niitä paremmin. Tavoitteet pyrimme yhdessä muovaamaan mahdollisimman arkisiksi, pieniksi, konkreettisiksi ja mahdollisiksi.

Dialogisuus

Dialoginen toiminta on keskustelevaa vuorovaikutusta, jossa nuoren ja hänen perheensä sekä muun verkoston osallisuus kasvaa ja ääni tulee kuulluksi. Dialogisuus lisää osallisuutta, osallisuus lisää vaikuttavuutta ja hyvinvointia.

Dialogisuus mahdollistaa lapsen arkiympäristön ja perheen lähipiirin mukaanoton työskentelyyn, perustuen kunnioitukseen ja yhteistoiminnallisuuteen, jossa vuorovaikutuksen laatu, määrä ja luottamus kasvaa sekä osallisuus ja autetuksi tulemisen tunne lisääntyy. Nuori ja perhe tulevat kuulluksi ja asiat tehdään nuoren ja perheen näkökulma mukaan ottaen.